تانک کودهای فلزی تحت فشار

نصب مستقیم: به منظور استفاده از اختلاف فشار بین ورود وخروج آب به تانک کود، که توسط یک شیر فلکه کنترل میشود .در این روش عمل کود رسانی به طور یکنواخت در هنگام آبیاری صورت نمیگیرد.از مزایای آن سادگی و ارزانی آن است.این روش برای سیستم های ابیاری نیمه اتوماتیک مناسب است و برای سیستم آبیاری اتوماتیک توصیه نمیشود.

1مجموع 9 محصول
1مجموع 9 محصول
نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :