تانک کودهای پلی اتیلن با سیستم ونتوری

بر اساس طرز عمل لوله ونتوری (کاهش سطح مقطع باعث افزایش سرعت میشود)است.اختلاف فشار بین ورودی و خروجی لوله ونتوری جهت مکش کودها یا مواد شیمیایی دیگر از یک مخزن به داخل جریان آب کافیست.روش ارزان و مناسبی برای تزریق کود و سایر مواد شیمیایی می باشد.

 

1مجموع 5 محصول
1مجموع 5 محصول
نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :