سیستمهای تزریق کود

کودآبیاری عبارت است از افزودن کود کشاورزی به آب آبیاری برای تامین همزمان آب و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه. این روش در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا بویژه در جاهایی که سیستم های آبیاری قطره ای وجود دارد متداول است. این روش معمولا برای تامین نیتروژن بکار گرفته می شود. فسفر، پتاسیم، گوگرد، روی و آهن نیز به صورت کودآبیاری مصرف می شوند.

یکی دیگر از تجهیزات استفاده شده در سیستم کنترل مرکزی تانک کود است .از این تانک برای کوددهی کودهای محلول در آب همراه با آب آبیاری استفاده می شود.این تانک بر اساس اختلاف فشار به وجود آمده در  ورودی و خروجی تانک کار می کند.البته کود رسانی در حالت کلی می تواند به دو صورت انجام پذیرد:با استفاده از تانک و با استفاده از روش تزریق با پمپ (ونتوری).فرق اصلی دو روش کود رسانی روش تانک و  روش تزریق با پمپ آن است که در حالت اول سرعت رقیق شدن محلول با زمان تغییر کرده و در حالت دوم ثابت می ماند

 

 

 

 

 

1مجموع 14 محصول
1مجموع 14 محصول
نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :