گروه صنعتی سبزینه گستر کویر

تولید کننده فیلتراسیون آبیاری تحت فشار با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و بمنظور دستیابی به اصول زیر، سیستم مدیریت یکپارچه IMS را منطبق با استانداردهای

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001:2007 و استاندارد CE اروپا

ضمانت نامه 5 ساله بدون قید و شرط محصولات تولیدی.

درکلیه سطوح به اجرا درآورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد میداند.